Veilig thuis in gescheiden ouderschap!

Puzzel-compleet_klein

Een veilig thuis, óók wanneer dat er twee zijn!

Expertisecentrum Gescheiden Ouderschap staat voor coöperatief ouderschap in de gescheiden situatie. In alles wat we doen bevorderen we dit ouderschap. Wij weten en doen wat werkt bij gescheiden ouderschap. Daarmee is ons beleid effectief en via onze training en opleiding zijn professionals deskundig. Zo werkt het Expertisecentrum aan een betere aanpak. Wij staan voor een veilig thuis, óók wanneer dat er twee zijn. Wij hanteren hierbij drie uitgangspunten.

3 uitgangspunten

Het Expertisecentrum verbetert!

Het Expertisecentrum is nodig om de aanpak van gescheiden ouderschap te verbeteren.

We trainen zorgprofessionals, zodat zij deskundig zijn in hun werk met ouders en kinderen. Via een ontwikkeld model wordt gericht met ouders en kinderen aan verbetering gewerkt.

We ontwikkelen en implementeren beleid, zodat de aanpak van problemen bij gescheiden ouderschap verbetert. Met onze visie bieden we een uniforme aanpak van begin tot eind, van licht tot zwaar en van preventief tot curatief.

We dragen onze kennis en kunde actief uit. Zo wordt onze expertise bijvoorbeeld ingezet via deelname aan de Divorce Challenge.